/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

Аукціонний комітет повідомляє про призначення аукціону з продажу Об’єкту малої приватизації

3-08-2016, 16:55
Об’єкт № 1: Єдиний майновий комплекс Миколаївського обласного комунального підприємства «Облпаливо»
1. Дані про об’єкт продажу. Код за ЄДРПОУ: 01885288. Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44а.
2. Початкова ціна об’єкта: 741 621,00 грн. без ПДВ; 889 945,20 грн. з ПДВ, у тому числі ПДВ – 148 324,20 грн.
3. Основні характеристики підприємства.
Основні види діяльності: оптова торгівля паливом, надання інших індивідуальних послуг.
Середньооблікова чисельність працюючих за 2015 рік – 4 чол. (керівник, спеціалісти).
Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.
Відомості про об’єкти нерухомого майна, які входять до складу об’єкта приватизації:
- одноповерхова адміністративна будівля загальною площею 230,3 кв.м, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44а на земельній ділянці 0,0379 га, кадастровий номер 4810137200:09:005:0049; здана в експлуатацію до 1917 року, загальний стан будівельних конструкцій та інженерного обладнання в цілому задовільний, потребує часткового ремонту; будівля підпадає під дію Закону України «Про охорону культурної спадщини» як така, що розташована в комплексній охоронній зоні історичного ареалу міста;
- виробничий майданчик, розташований за адресою: Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Шевченка, 218 на земельній ділянці площею 1,0 га, кадастровий номер 4820355100:01:009:0218, до складу входять: одноповерхова будівля контори, столярного цеху, слюсарної майстерні загальною площею 692,6 кв.м - в напівзруйнованому стані, інженерне устаткування відсутнє; одноповерхова будівля гаражу площею 182,6 кв.м - в зруйнованому стані; будівля АЗС площею 62,3 кв.м - в зруйнованому стані;
- паливний склад, розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, пров. Ветеринарний, 33 на земельній ділянці площею 0,4643 га (не надана в користування), до складу входять: будівля вагової з навісом площею 116,3 кв.м, вбиральня - у зруйнованому стані.
На все майно підприємства органами Державної виконавчої служби накладено арешт.
Основні показники господарської діяльності
підприємства за 2013 – 2015 роки
Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Обсяг реалізації продукції, тис.грн. 93,4 9,8 5360,8
Балансовий прибуток (- збиток), тис.грн. -29,1 -57,0 -82,0
Дебіторська заборгованість, тис.грн. 55,5 102,1 24,3
Кредиторська заборгованість, тис.грн. 139,0 134,5 149,7
Рентабельність, % 0 0 0

4. Умови продажу:
4.1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків МОКП «Облпаливо».
4.2. Вжиття заходів, які передуватимуть укладенню договору купівлі-продажу, щодо зняття арешту з майна Миколаївського обласного комунального підприємства «Облпаливо».
4.3. Погашення покупцем кредиторської заборгованості у повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, включаючи штрафні санкції. Недопущення у подальшому простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати та нарахувань на неї.
4.4. Збереження кількості робочих місць, яка була на момент укладення договору купівлі-продажу, відповідно до чинного законодавства України та недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця протягом 6 місяців від дати набуття права власності на об’єкт продажу (за винятком звільнень на підставі п.6 ст.40 КЗпПУ або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 КЗпПУ).
4.5. Дотримання вимог з охорони праці відповідно до чинного законодавства України.
4.6. Подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець. Покупець має дотримуватись санітарно-екологічних норм, правил пожежної безпеки та вимог природоохоронного законодавства відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Питання набуття права на земельні ділянки під об’єктами нерухомого майна, які входять до складу об’єкта приватизації, покупець вирішує самостійно після підписання договору купівлі-продажу майна, в порядку, встановленому чинним законодавством України. Подальше використання земельних ділянок здійснюється згідно з чинним законодавством України.
4.8. Проведення містобудівних, архітектурних чи ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (у відношенні об’єкта нерухомості, розташованого у м. Миколаєві).
4.9. Відшкодування покупцем витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації та нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
4.10. Після переходу до покупця прав і обов’язків Миколаївського обласного комунального підприємства «Облпаливо» участь покупця у вжитті заходів щодо державної реєстрації припинення юридичної особи – Миколаївського обласного комунального підприємства «Облпаливо» в установленому законодавством порядку, у тому числі повне фінансування пов’язаних з цим матеріальних витрат.
4.11. Надання на вимогу продавця необхідних матеріалів, відомостей, документів тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та неперешкоджання у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4.12. Відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період дії умов договору купівлі-продажу можливі тільки за погодженням з продавцем. У разі відчуження об’єкта новим власником покласти умови продажу на наступного власника (протягом 5 років).

Загальні умови продажу:
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, у тому числі відшкодування витрат на підготовку об’єкта до продажу та проведення аукціону.
Право власності на об’єкти переходить до покупців після державної реєстрації в установленому законом порядку права власності на придбаний об’єкт, яка здійснюється після сплати у повному обсязі вартості об’єкта.
Покупцеві, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, перераховані ним грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об’єкта не повертаються.
Ознайомитись з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Рекомендуем Вам зарегистрироваться или войти на сайт под своим логином, чтобы полноправно пользоваться сайтом и иметь доступ ко всем материалам.

Важно: если не отображается страница новости или ее часть просьба отключить блокировщик рекламы. Проблема может возникать из-за того что скрипт сайта реагирует на программы подобного типа.
Также Вы можете сообщить о проблеме или ошибке и ознакомиться с ответами пользователей.
Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання