/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

історія біржі

Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу (ЧТБ АПК) створена 13 жовтня 1991 року як відновлення і продовження традицій Миколаївської товарної біржі. Засновниками ЧТБ АПК виступили більше 100 колгоспів і радгоспів, фермерів, промислових підприємств та комерційних структур Миколаївської області.
Предметом діяльності ЧТБ АПК є створення умов для проведення біржової торгівлі; організація, здійснення, проведення біржових торгів (аукціонів, конкурсів) і реєстрація договорів купівлі-продажу промислових, сільськогосподарських, продовольчих товарів, предметів споживання, сировини, енергоносіїв і ресурсів, нерухомості, майна та транспортних засобів, нематеріальних активів, майнових і немайнових прав і т .п .; проведення інвентаризації та оцінка майна; регулювання цін за допомогою співвідношення попиту і пропозицій на товари, що допускаються до обігу на біржі; надання членам і відвідувачам біржі, юридичним і фізичним особам організаційних, інформаційних, консультаційних та інших послуг.
Чорноморська товарна біржа АПК приймала активну участь в створенні та розвитку товарного (насамперед зернового) організованого ринку в Україні.
Голова біржового комітету ЧТБ АПК входила до Координаційної Ради Міністерства аграрної політики України з питань біржового товарного ринку.
ЧТБ АПК має досвід організації, здійснення, проведення біржових торгів (аукціонів, конкурсів) та реєстрації угод купівлі-продажу, отриманий багаторічною біржовою діяльністю; має необхідний комплекс сучасних технічних засобів; в штаті працюють кваліфіковані фахівці-ліцитатори з питань проведення біржових торгів.
Біржа має певний досвід організації форвардної торгівлі зі страхуванням фінансового ризику суб'єктів форвардних контрактів. У 1998 р компанія "Chemonics International", яка реалізовувала в Україні проект Агентства США з міжнародного розвитку "Українська аграрна біржа", визначила Чорноморську товарну біржу АПК пілотною по здійсненню даного проекту. Спільна робота американських фахівців з фахівцями біржі дала можливість впровадити ряд біржових проектів, вперше здійснюваних в Україні:
- поповнення коштів місцевого пенсійного фонду через біржу.
- форвардні угоди, їх страхування.
- розробка концепції впровадження складських свідоцтв.
Для переймання досвіду робітники біржі відвідували Ганноверську ф'ючерсну біржу (Німеччина) та Чиказьку товарну біржі (США).
Крім того, ЧТБ АПК співпрацювала з Канадсько-Українським зерновим проектом, з метою розробки та впровадження на товарний біржовий ринок нових фінансових інструментів. Результатом співпраці стала Концепція організації торгівлі товарними деривативами, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та продовольство.
Ці заходи допомагали нам будувати біржову інфраструктуру на півдні України за світовими мірками.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу є:
- Засновник і член Національної асоціації бірж України;
- Засновник і член Союзу аграрних бірж України;
- Акціонер Національного депозитарію України;
ЧТБ АПК працювала на підставі Висновку про відповідність вимогам Міністерства Аграрної політики України щодо надання послуг з укладення договорів купівлі - продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, погашення податкової заборгованості та поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально - технічних ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, а також укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів;
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу :
- з 2002 року здійснює операції з продажу активів, які перебувають в податковій заставі в рахунок погашення податкового боргу (Свідоцтво №24 від 18 червня 2002 року), а також є суб’єктом оціночної діяльності ;
- 1997 року по теперішній час співпрацює з Фондом державного майна України щодо продажу майна, що перебуває у державній власності;
- у 2012 року ЧТБ АПК отримала Ліцензію Державного агентства земельних ресурсів України щодо проведення земельних торгів АГ № 579502 від 17.02.2012р.
- має власний засіб масової інформації - газету "Діловий інтерес";
- член Асоціації «Союз бірж України».
У 2004 році при Чорноморській товарній біржі АПК зареєстровано перший в Миколаєві Постійно діючий Третейський суд (свідоцтво №1 від 01 грудня 2004 року).
Статус Члена Чорноморської товарної біржі АПК мають п'ятдесят шість підприємств та організацій України та області.
ЧТБ АПК володіє на правах власності двома приміщенями для персоналу біржі (площа біржової зали 118,0 м2 та 180,4 м2) , які забезпечують її функціонування для проведення біржових торгів, аукціонів.
Дiяльнiсть ЧТБ АПК здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, Правил бiржової торгiвлi та бiржового арбiтражу.
бесплатно софт портал без регистрации фильмы hd бесплатно качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно

Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання