/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

Вітаємо Вас на сайті компаніі "Чорноморська Товарна Біржа АПК"
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу повідомляє про результати першого аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «ПАВЛО-ДАР» частинами, який відбувся 02 березня 2016р. о 10-00.
Лот №40: Майно боржника-банкрута ТОВ «ПАВЛО-ДАР» (код ЄДРПОУ 35786592) , до складу якого входить:
- шпала дерев’яна тип І ТЗШ у кількості 50 одиниць;
- торцевий закріплювач шпал ТЗШ-1 у кількості 15940 штук.
Аукціонний комітет повідомляє про призначення аукціону з продажу майна боржника-банкрута ТОВ "ПАВЛО-ДАР" на 02 березня 2016 року о 10-00:
Лот №40: Майно боржника-банкрута ТОВ «ПАВЛО-ДАР» (код ЄДРПОУ 35786592) , до складу якого входить: - шпала дерев’яна тип І ТЗШ у кількості 50 одиниць; - торцевий закріплювач шпал ТЗШ-1 у кількості 15940 штук.
Початкова вартість майна по лоту №40: 41 855,44 (Сорок одна тисяча вісімсот п’ятдесят п’ять грн. 44 коп.) грн. без ПДВ.
Чорноморська товарна біржа АПК повідомляє про результати першого аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «ПАВЛО-ДАР» у вигляді цілісного майнового комплексу, призначеного на 10-00 28.01.2016р.:
Лот №39: Цілісний майновий комплекс боржника-банкрута ТОВ «ПАВЛО-ДАР» (код ЄДРПОУ 35786592) , до складу якого входить: - шпала дерев’яна тип І ТЗШ у кількості 50 одиниць; - торцевий закріплювач шпал ТЗШ-1 у кількості 15940 штук.
Початкова вартість : 6 817 486,88грн.
ЧТБ АПК оголошує 28 січня 2016 року о 10-00 аукціон з продажу майна у вигляді цілісного майнового комплексу, що належить банкруту ТОВ «ПАВЛО-ДАР» (код ЄДРПОУ 35786592), без можливості зниження початкової вартості.

Лот №39: Цілісний майновий комплекс боржника-банкрута ТОВ «ПАВЛО-ДАР» (код ЄДРПОУ 35786592) , до складу якого входить:
- шпала дерев’яна тип І ТЗШ у кількості 50 одиниць;
- торцевий закріплювач шпал ТЗШ-1 у кількості 15940 штук.
Початкова вартість майна: 6 817 486,88 (Шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість грн. 88 коп.) грн. без ПДВ.
Організатор аукціону Чорноморська товарна біржа АПК повідомляє, що 14 жовтня 2014 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна підприємства - банкрута ТОВ «Агроюг-Миколаїв»
Лот №38: Нежитловий об’єкт, розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Новогригорівка по вулиці Тюленіна №51 (п’ятдесят один); форма власності – приватна;
початкова вартість Лоту №38: 262 455,68 (Двісті шістдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят п’ять грн. 68 коп.) без ПДВ, з можливістю зниження початкової вартості
Цей Закон визначає правовi умови створення та дiяльностi товарних бiрж на територiї України.
Про товарну біржу Верховна Рада України; Закон від 10.12.1991 № 1956-XII
Цей Закон встановлює правовий механiзм приватизацiї цiлiсних майнових комплексiв невеликих державних пiдприємств шляхом їх вiдчуження на користь одного покупця одним актом купiвлi-продажу.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) Верховна Рада України; Закон від 06.03.1992 № 2171-XII
Цей Порядок розроблений вiдповiдно до статтi 95 роздiлу II Податкового кодексу України, Закону України "Про товарну бiржу", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010 N 1244 "Деякi питання реалiзацiї статтi 95 Податкового кодексу України" та визначає порядок проведення цiльових аукцiонiв з продажу майна платника податкiв, яке перебуває у податковiй заставi.
Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває [...] ДПС України; Наказ, Порядок від 12.03.2011 № 138
Цей Закон встановлює умови та порядок вiдновлення платоспроможностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторiв.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Верховна Рада України; Закон від 14.05.1992 № 2343-XII


Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання